Iva Kučerová

Chtěla bych tímto poděkovat a vyjádřit svou spokojenost nad výsledkem spolupráce s designerem panem Hulou a panem Radochou, díky nimž se mi splnil sen – získat kuchyň přesně podle svých představ. Velmi oceňuji profesionální přístup a ochotu komunikace během vznikajícího návrhu ze strany pana Huly, který se snažil vyslyšet všechny mé požadavky a současně se nebál upozornit na nástrahy, které by mohly snížit praktičnost  a funkčnost kuchyně, a které jsem si jako laik nemohla být vědoma. Výroba a realizace kuchyně pak pod vedením pana Radochy proběhla bez obtíží a žádná „nechtěná“ překvapení se nekonala. Ochotu projevila firma i při zajištění záručního servisu. Ještě jednou velký dík!